گزارش مدیران عامل

بیشتر بدانید

نظر سنجی گزارش مدیران عامل ۱۴۰۲

درباره گزارش مدیران عامل

گزارش های سالانه Survey CEO هر ساله توسط شرکت‌های مشاوره مدیریت برتر دنیا با هدف ارائه دیدی شفاف از دغدغه‌ها و مسائل روز مدیران عامل منتشر می‌شود. شرکت مشاوره مدیریت ایلیا نیز هر ساله با انتشار گزارش مدیران عامل، به مهمترین دغدغه‎‌ها و دیدگاه‌های حرفه‌ای مدیران عامل ایرانی در سطوح مختلف می‌پردازد.

آخرین گزارش‌های مدیران عامل

سیزده درصد از مدیران عامل این مطالعه نسبت به آینده اقتصاد ایران ابهام دارند و سی‌ودو درصد به رونق اقتصاد خوش‌بین هستند شصت درصد از مدیران عامل به عملکرد مثبت بنگاه خود در سال 1400 امیدوار هستند مدیران عامل در بنگاه‌های بزرگتر، خوش‌بین به محیط و امیدوار به عملکرد بنگاه هستند هفتادوهشت درصد مدیران عامل معتقدند عملکرد بنگاه شان (از منظر رشد یا رکود) تفاوت چشمگیری با سال گذشته نخواهد کرد.

داده‌های جمع‌آوری شده در این گزارش نشان می‌دهد که تنها ۵٪ از ۳۰۰ مدیرعاملی که در بیش از ۲۷ صنعت فعالیت‌ می‌کنند، به رونق اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ خوش‌بین هستند؛ در حالی که این متغیر در سال 1400 حدود ۳۲٪ بوده است. در این میان مانند سال گذشته عدم ثبات سیاسی و اقتصادی دغدغه اصلی مدیران عامل است.

کاور گزارش مدیران عامل 1401

گزارش مدیران عامل ۱۴۰۲

شما هم می‌توانید امسال در تهیه گزارش مدیران عامل مشارکت داشته باشید.

Scroll to Top