گزارش مدیران عامل

بیشتر بدانید

درباره گزارش مدیران عامل

گزارش های سالانه Survey CEO هر ساله توسط شرکت‌های مشاوره مدیریت برتر دنیا با هدف ارائه دیدی شفاف از دغدغه‌ها و مسائل روز مدیران عامل منتشر می‌شود. شرکت مشاوره مدیریت ایلیا نیز هر ساله با انتشار گزارش مدیران عامل، به مهمترین دغدغه‎‌ها و دیدگاه‌های حرفه‌ای مدیران عامل ایرانی در سطوح مختلف می‌پردازد.

آخرین گزارش‌های مدیران عامل

٪۱۳ از مدیران عامل این مطالعه نسبت به آینده اقتصاد ایران ابهام دارند و سی‌ودو درصد به رونق اقتصاد خوش‌بین هستند ۶۰٪ از مدیران عامل به عملکرد مثبت بنگاه خود در سال 1400 امیدوار هستند و در بنگاه‌های بزرگتر، خوش‌بین به محیط و امیدوار به عملکرد بنگاه هستند ۷۸٪ مدیران عامل معتقدند عملکرد بنگاه شان (از منظر رشد یا رکود) تفاوت چشمگیری با سال گذشته نخواهد کرد.

داده‌های جمع‌آوری شده در این گزارش نشان می‌دهد که تنها ۵٪ از ۳۰۰ مدیرعاملی که در بیش از بیست و هفت صنعت فعالیت‌ می‌کنند، به رونق اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ خوش‌بین هستند؛ در حالی که این متغیر در سال ۱۴۰۰ حدود سی و دو درصد بوده است. در این میان مانند سال گذشته عدم ثبات سیاسی و اقتصادی دغدغه اصلی مدیران عامل است.

کاور گزارش مدیران عامل 1401

گزارش مدیران عامل ۱۴۰۲

شما هم می‌توانید امسال در تهیه گزارش مدیران عامل مشارکت داشته باشید.

Scroll to Top